Đang Thực Hiện

OSCommerce Job by LaserSmith

I need someone to help me install easypopulate on OScommerce 2.3.1. Eventual goal is to sync with quickbooks 2008.

Kỹ năng: OSCommerce

Xem thêm: project goal, quickbooks project, 2008 quickbooks, easypopulate oscommerce, oscommerce sync, quickbooks oscommerce, need help quickbooks, deployment project custom message, quickbooks help, install easypopulate, easypopulate, easypopulate install, oscommerce easypopulate, oscommerce quickbooks, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Cincinnati, United States

Mã Dự Án: #1747209

Đã trao cho:

saiSoftIndia

Hired by the Employer

$100 USD trong 3 ngày
(220 Đánh Giá)
7.0