Đang Thực Hiện

iPad Job by louisegow

Iphone/ipad developer for my new game

Kỹ năng: iPad

Xem thêm: custom iphone game, ipad iphone game, custom game, custom ipad, freelancer iphone developer ipad, ipad game project, custom game developer ipod, iphone game sound developer, game developer tools iphone, iphone game application developer

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) St Albans, United Kingdom

Mã Dự Án: #1747368

Đã trao cho:

chung2012

Hired by the Employer

$900 USD trong 7 ngày
(9 Đánh Giá)
5.1