Đang Thực Hiện

Mạng xã hội Job by paradis

Need 500 votes on a russian contest. 300 votes on 1 entry and 200 votes on one other entry. The vost must be done within 2 days.

Kỹ năng: Mạng xã hội

Xem thêm: 500 votes, project russian, need 500 votes, need 300 votes, need 200 votes, 500 contest votes, contest project, setup project custom, deployment project custom message, matlab project done days, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét ) Nantes, France

Mã Dự Án: #1747640

Đã trao cho:

marjanahmed13

Hired by the Employer

$30 USD trong 2 ngày
(1722 Đánh Giá)
8.3