Đang Thực Hiện

Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel Job by Kamalkishover

Data Entry, More detail in PM

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: kamalkishover, smart entry data, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 76 nhận xét ) Multai, India

Mã Dự Án: #1747748

Đã trao cho:

expertinall

Hired by the Employer

$2 AUD / giờ
(152 Đánh Giá)
6.1