Đã Trao

Custom Project 10 Jul 2012 14:07:07

Hi, beimaniago

We need to rewrite some text in English for our web-page.

Your rate is $7.50 USD/hour. But can you say you price for 1000 signs in text, not for hour?

Kỹ năng: Viết lại bài báo

Xem thêm: beimaniago, web text rewrite, web page rewrite, need solve project colege usd, setup project custom form vbnet, rewrite f, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, setup project custom user interface, rewrite web page, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dnepropetrovsk, Ukraine

Mã Dự Án: #1749018

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

beimaniago

Hired by the Employer

$30 USD trong 2 ngày
(238 Đánh Giá)
7.4