Đã Trao

Custom Project 10 Jul 2012 14:07:07

Hi, beimaniago

We need to rewrite some text in English for our web-page.

Your rate is $[url removed, login to view] USD/hour. But can you say you price for 1000 signs in text, not for hour?

Kỹ năng: Viết lại bài báo

Xem thêm: beimaniago, web text rewrite, web page rewrite, rewrite f, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, rewrite web page, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dnepropetrovsk, Ukraine

Mã Dự Án: #1749018

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

beimaniago

Hired by the Employer

$30 USD trong 2 ngày
(238 Đánh Giá)
7.4