Đang Thực Hiện

Quảng cáo trên Facebook, Twitter, YouTube Job by justin8910

Increase 100,000 facebok fans to [url removed, login to view]

Current :519944

target:>601000

DEADLINE:30thJuly2012

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Twitter, YouTube

Xem thêm: facebok, bruno, facebok fans, facebook facebok, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Bayan Lepas, Malaysia

Mã Dự Án: #1749033

Đã trao cho:

WIKIMEDIASVERIGE

Hired by the Employer

$800 USD trong 20 ngày
(622 Đánh Giá)
7.8