Đang Thực Hiện

Nhập liệu Job by burian

Congrats you are awarded the project for finalizing, do the sample work 10 times as asked by the client, file attached. Send me the names of the profiles you create on fiverr.

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: you fiverr, on fiverr, awarded project, send attached file asp, php attached file mail, file names dvd

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Cleveland, India

Mã Dự Án: #1750556

Đã trao cho:

ahsan485

Hired by the Employer

$300 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0