Đang Thực Hiện

3D Modelling, AutoCAD Job by rbuais

3d design for prototyping and manufacturing

Kỹ năng: 3D Modelling, AutoCAD

Xem thêm: cord, prototyping project, manufacturing project, rbuais, project 3d, 3d prototyping, adjuster, project prototyping, custom capture page design, custom splash page design, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Honolulu, United States

Mã Dự Án: #1706876

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

engFady84

Hired by the Employer

$50 USD trong 7 ngày
(4 Đánh Giá)
3.4