Đang Thực Hiện

Lập trình C# Job by bil80

i want to make an app for iphone and ipad.

Kỹ năng: Lập trình C#

Xem thêm: want make app, iphone ipad app, custom ipad, custom ipad app, iphone ipad app mock, iphone ipad app arabic, iphone ipad app pdf, iphone ipad app wrapper, convert iphone ipad app, iphone ipad app creation, project app iphone

Về Bên Thuê:
( 113 nhận xét ) lyon, France

Mã Dự Án: #1705731

Đã trao cho:

OShuqair

Hired by the Employer

$800 USD trong 21 ngày
(71 Đánh Giá)
7.4