Đã Hủy

Quảng cáo trên Facebook, Bán hàng, Mạng xã hội Job by sha008

my budget is usd30. can you give me 5000 facebook real fans from real malaysian people?

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Bán hàng, Mạng xã hội

Xem thêm: jun, project 5000 budget, 5000 project, budget facebook app, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) petaling jaya, Malaysia

Mã Dự Án: #1670330

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

RockingExpert

Hired by the Employer

$30 USD trong 3 ngày
(885 Đánh Giá)
7.8