Đã Trao

MySQL Job by kevinRichardson

Lorna Love gave me your details.

Please see attached advert. If you are interested, please let me know today. Interviews will be held next week.

Regards. Kevin.

Kĩ năng: MySQL

Xem nhiều hơn: kevin, jun, project advert, please advert, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, setup project custom user interface, quick debug project must done today, scholarship project various companies student know javaoracle, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United Kingdom

ID dự án: #1670408

1 freelancer đang chào giá trung bình $999 cho công việc này

annonymus

Hired by the Employer

$999 USD trong 999 ngày
(6 Nhận xét)
4.6