Đang Thực Hiện

.NET, ASP, Lập trình C#, SQL, Visual Basic Job by bil80

I want to make a changes into software coded with C# language.

- Improve progress bar.

- add checkbox for each file.

Kỹ năng: .NET, ASP, Lập trình C#, SQL, Visual Basic

Xem thêm: jun, language project, project bar, custom checkbox, custom coded, wpf custom progress bar

Về Bên Thuê:
( 113 nhận xét ) lyon, France

Mã Dự Án: #1670817

Đã trao cho:

OShuqair

Hired by the Employer

$400 USD trong 7 ngày
(112 Đánh Giá)
7.7