Đã Trao

GPS, Vi điều khiển Job by Mehdideve

Hey! Its mehdi from karachi.. I have a hardware of tracking device wants source code for that I can give you a good deal if you give me a quick response. contact me on 03222070053.. just give me a text will call you personally.

Kỹ năng: GPS, Vi điều khiển

Xem thêm: MEHDI, karachi, jun, tracking device code, code tracking device, device tracking, deal tracking, tracking device, tracking device project, project management boston university good reputation, good constant contact designs, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, setup project custom user interface, senior project proposal quick books, project karachi, project 111, deployment project custom license number, dotproject project custom sort, quick job good pay

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Karachi, Pakistan

Mã Dự Án: #1670905

1 freelancer đang chào giá trung bình $600 cho công việc này

e9tech

Hired by the Employer

$600 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0