Đã Trao

Tiếp thị đại trà, Quảng cáo trên Facebook Job by FreelancerN70

As discussed

Kỹ năng: Tiếp thị đại trà, Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: jun, freelancern70, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 62 nhận xét ) Dinajpur, Bangladesh

Mã Dự Án: #1671199

0 freelancer đang chào giá trung bình $/giờ cho công việc này

youngtiger

Hired by the Employer

$2 USD / giờ
(72 Đánh Giá)
5.9