Đã Trao

Tiếp thị đại trà, Nhập liệu, Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, YouTube Job by anamul12

[url removed, login to view] ( current fans 6034 order for 4500 fans you will make 10534 total

And

[url removed, login to view]

(current fans is 6279 order for 1100 fans you will make 7379)

totoal 5600

Kỹ năng: Tiếp thị đại trà, Nhập liệu, Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, YouTube

Xem thêm: jun, project 4500, 4500, project current pages, facebook custom pages, custom facebook pages, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 49 nhận xét ) Meherpur, Bangladesh

Mã Dự Án: #1671323

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

vsureshk

Hired by the Employer

$67 USD trong 2 ngày
(71 Đánh Giá)
6.3