Đang Thực Hiện

Voice Talent Job by bala6588

hey this is kart i am in need of some projects but i cant explain here catch me on skype so that it will be easy to say skype : bala658888

Kỹ năng: Voice Talent

Xem thêm: kart, jun, project custom control add net, setup project custom form vbnet, project kart, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, setup project custom user interface, kart project, kart projects, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1671708

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

cherylallison

Hired by the Employer

$50 USD trong 30 ngày
(1 Đánh Giá)
2.2