Đang Thực Hiện

Voice Talent Job by bala6588

hey this is kart i am in need of some projects but i cant explain here catch me on skype so that it will be easy to say skype : bala658888

Kỹ năng: Voice Talent

Xem thêm: kart, jun, project kart, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, kart project, kart projects, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1671708

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

cherylallison

Hired by the Employer

$50 USD trong 30 ngày
(1 Đánh Giá)
2.2