Đã Hủy

CSS, HTML5 Job by onlycola

We want to rewrite ios App with web technology, such as javascript, css.

Kỹ năng: CSS, HTML5

Xem thêm: jun, ios css, javascript ios app, rewrite ios, ios custom, rewrite javascript, css ios, project ios, rewrite css, onlycola, css web app, custom web css, rewrite f, css design web app, custom clothes web app, javascript rewrite

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) hong kong, Hong Kong

Mã Dự Án: #1672467

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

updated6188

Hired by the Employer

$300 USD trong 10 ngày
(57 Đánh Giá)
7.3