Đang Thực Hiện

iPhone Job by jdavid1

Update iPad Project

1. Update homepage

2. Add File sharing from itunes

Kỹ năng: iPhone

Xem thêm: ipad file sharing, file sharing ipad, jun, project file sharing, custom file sharing, add itunes, custom sharing, custom ipad, itunes add, ipad project, project sharing, deployment project custom message, psd file add cart, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) secane, United States

Mã Dự Án: #1672853

Đã trao cho:

kingyond

Hired by the Employer

$300 USD trong 3 ngày
(12 Đánh Giá)
5.6