Đang Thực Hiện

Dịch thuật Job by edmondyjh

i got a powerpoint file needs you to translate into thai language, so please let me know if u'r able to do it? if yes, pls let me know earlier.

Kỹ năng: Dịch thuật

Xem thêm: translate thai, thai translate, jun, custom r, translate project, custom powerpoint, earlier project, thai language, powerpoint project, edmondyjh, setup project custom form, setup project custom, project powerpoint, deployment project custom message, translate powerpoint, translate powerpoint file, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Kluang, Malaysia

Mã Dự Án: #1673366

Đã trao cho:

ecchineko

Hired by the Employer

$50 USD trong 7 ngày
(4 Đánh Giá)
4.0