Đã Trao

Viết quảng cáo, Biên tập, Đọc bông Job by Astalable

Science Fiction Stories, totally originally written by me, for magazines, eBooks, short stories or Novellas, with originally-painted painting illustrations.

Attached please find an example without synopsis for your consideration.

Kỹ năng: Viết quảng cáo, Biên tập, Đọc bông

Xem thêm: find illustrations, custom illustrations, science project , science fiction, jun, ebooks short stories, short fiction stories, illustrations stories, short fiction, illustrations short stories, short written illustrations, short stories illustrations, illustrations ebooks, ebooks illustrations, find illustrations ebooks, setup project custom form, setup project custom, example science fiction, deployment project custom message, example short stories, fiction stories, crowne custom painting llc, illustrations painting, painting project, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) St Francis, South Africa

Mã Dự Án: #1673552

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

XinXang

Hired by the Employer

$300 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0