Đang Thực Hiện

WordPress Job by yn4ever

here is the description of projoct

here is vdieo explaining what i need [url removed, login to view]

+ seo modules and facebook integration + 2 wordpress plugins (commun ones)

plz reconcider your bid to this infromation

this was send to all

users here

Kĩ năng: WordPress

Xem nhiều hơn: jun, custom wordpress plugins, facebook integration seo, description plugins wordpress, youtube wordpress seo, wordpress integration custom database, commun, watch custom, watch project, users facebook integration, wordpress custom form plugin database integration email integration, wordpress bid modules, yn4ever, wordpress youtube seo, wordpress facebook modules, youtube wordpress integration, facebook integration wordpress, facebook integration project, custom wordpress integration, custom wordpress modules, modules youtube, facebook youtube integration, custom youtube, wordpress integration, wordpress integration oscommerce

Về Bên Thuê:
( 85 nhận xét ) haifa, Israel

ID dự án: #1674082

1 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

Mario

Hired by the Employer

$150 USD trong 3 ngày
(118 Nhận xét)
6.4