Đã Trao

Nhập liệu Job by mkjangir

i have worked in data processing in Sql and Excel of voter list

we modify the condidate detail and delete the dead persons and add new voters in list at the proper place soit becime easy to search .

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: custom list excel, voter, jun, excel custom, custom sql, excel sql add, voters, project voter list, project excel sql, custom excel, setup project custom form, setup project custom, search sql delete, delete project, deployment project custom message, modify data excel, excel modify data sql, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) jaipur, India

Mã Dự Án: #1674210

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

chahal0172

Hired by the Employer

$100 USD trong 30 ngày
(1 Đánh Giá)
7.9