Đang Thực Hiện

Lập trình C#, Lập trình C++, Khai thác dữ liệu, Toán học, Matlab and Mathematica Job by renel

Hi

project for WebDesignall

Thanks

Kỹ năng: Lập trình C#, Lập trình C++, Khai thác dữ liệu, Toán học, Matlab and Mathematica

Xem thêm: jun, custom sniper rifle project, webdesignall, custom module vtiger project

Về Bên Thuê:
( 34 nhận xét ) Warminsko, Denmark

Mã Dự Án: #1674743

Đã trao cho:

WebDesignall

Hired by the Employer

$200 USD trong 2 ngày
(41 Đánh Giá)
6.5