Đang Thực Hiện

CSS, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web, WordPress Job by krispie

Create custom template for a wordpress site.

Kỹ năng: CSS, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web, WordPress

Xem thêm: jun, mobile site wordpress template, create custom, personals site wordpress template, convert site wordpress template, turning custom site wordpress, custom wordpress template rates, wordpress custom template

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) North Vancouver, Canada

Mã Dự Án: #1674847

Đã trao cho:

urmi1

Hired by the Employer

$83 USD trong 1 ngày
(111 Đánh Giá)
6.5