Đã Trao

.NET, AJAX, ERP Job by ichnolite

Hi, we lost the contact of yours. Do you still have all three softwares with you. We wanted to buy them immediately. Just call me on nineeightfournineonetwofoureightzerozero today

Kỹ năng: .NET, AJAX, ERP

Xem thêm: jun, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, windows mobile custom control buy, wanted softwares, deployment project custom message, lost project, setup project custom user interface, softwares wanted, project manager script buy, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Visakhapatnam, India

Mã Dự Án: #1674874

1 freelancer đang chào giá trung bình $2000 cho công việc này

tiwarirajeev27

Hired by the Employer

$2000 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0