Đã Trao

Custom Project Jun 4 2012 11:12:25

Need a xerox copy of my website. Need source code,

Note: Functionalities and look should remain as such

Kỹ năng: eCommerce, PHP

Xem thêm: jun, setup project custom, deployment project custom message, look php code myspace, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1675046

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

sanjay2004

Hired by the Employer

$50 USD trong 1 ngày
(558 Đánh Giá)
9.6