Đã Trao

Chép lời Job by denijacob1

I work for a company in India. We got an ongoing transcription work which include one-on-one interview, focus group and legal transcription. If interested please do contact.

Deni Jacob

denitjacob@[url removed, login to view]

Kỹ năng: Chép lời

Xem thêm: transcription legal, transcription india, legal transcription india, gmail group contact, legal transcription, jun, jacob, deni, interview project, contact group gmail, legal transcription project, legal transcription work, custom group, gmail india, ongoing transcription work, india transcription, focus group, transcription company, ongoing transcription, joomla custom contact, custom contact page joomla, cmsms custom contact form, custom contact joomla, custom contact app iphone, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Cochin, India

Mã Dự Án: #1675070

1 freelancer đang chào giá trung bình $10 cho công việc này

cjwin1

Hired by the Employer

$10 USD / giờ
(2 Đánh Giá)
2.1