Đã Trao

Chép lời Job by denijacob1

I work for an Indian based transcription company. We do have ongoing projects on one-on-one interview, focus group, legal transcription. Based on the quality of work we offer $20 to $25 per hour. If interested, do contact.

Deni Jacob

denitjacob@[url removed, login to view]

Kỹ năng: Chép lời

Xem thêm: transcription legal, gmail group contact, transcription projects, per hour project, legal transcription, jun, jacob, deni, interview project, contact group gmail, legal indian, legal transcription project, per hour work project, indian legal, legal transcription work, custom group, hour interview, ongoing transcription work, legal transcription projects, indian company project, setup project custom form, setup project custom, focus group, transcription company, deployment project custom message

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Cochin, India

Mã Dự Án: #1675077

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

simplicityq88

Hired by the Employer

$20 USD / giờ
(207 Đánh Giá)
6.9