Đã Trao

AJAX, MySQL, PHP, Thiết kế trang web Job by salie7

i have already a website but has some errors that need fixing, i am in need to a comparison database solution, to replace my existing one and linked to my admin loggin system iswell.

Kỹ năng: AJAX, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: jun, linked project, database comparison website, comparison website project, admin system, fixing errors website, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) london, United Kingdom

Mã Dự Án: #1675489

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

evsoftpk

Hired by the Employer

$100 USD trong 7 ngày
(222 Đánh Giá)
9.1