Đang Thực Hiện

Custom Project Jun 4 2012 15:08:46

please start as soon as possible and surprise me with original cool very attrctive colory icon and graphics

i prefer icon to be 3d

and try to use cool idea like falling money or something referring to tips

Kỹ năng: Tạo hình 3D, Adobe InDesign, Thiết kế đồ họa, Minh họa, Photoshop

Xem thêm: icon 3d, cool 3d, jun, start money 2012, graphics custom, original custom icon, icon custom, money falling, falling money, project 3d, icon project, setup project custom, deployment project custom message, project icon, photoshop project creative idea, dotproject project custom sort, custom icon

Về Bên Thuê:
( 103 nhận xét ) Cairo, Egypt

Mã Dự Án: #1675711

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

YogNel

Hired by the Employer

$200 USD trong 5 ngày
(88 Đánh Giá)
7.3