Đã Trao

Kiểm tra/QA Job by MichelleJam

Playing for facebook game

Kỹ năng: Kiểm tra/QA

Xem thêm: jun, custom game, facebook game project, java game facebook, project scheduling game, project soccer game, game facebook, project jeopardy game, develop custom game engine, dotproject project custom sort, custom game engine

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) New York, Israel

Mã Dự Án: #1675888

1 freelancer đang chào giá trung bình $486 cho công việc này

minhtridn2001

Hired by the Employer

$486 USD trong 3 ngày
(11 Đánh Giá)
4.1