Đang Thực Hiện

Nhập liệu Job by shawnlebrun

looking for 2,000 leads of Clickbank marketers for a direct mail campaign,

as per our skype conversation.

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: jun, per conversation, looking direct leads, direct leads, clickbank leads, conversation custom, mail campaign, setup project custom, deployment project custom message, send mail direct webform, project marketing campaign, html project adword campaign, clickbank project, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 83 nhận xét ) Lewiston, United States

Mã Dự Án: #1675956

Đã trao cho:

randhirarora

Hired by the Employer

$100 USD trong 3 ngày
(60 Đánh Giá)
5.5