Đã Trao

Quảng cáo trên Facebook Job by mubasharkarim

Hi, I am looking for somebody for facebook marketing for my projects. please contact me to discuss your plans. I have checked you are offering facebook likes.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: jun, project contact facebook, custom marketing projects, project facebook marketing, facebook marketing project, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, project flight plans, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United Kingdom

Mã Dự Án: #1675972

1 freelancer đang chào giá trung bình £30 cho công việc này

ssuet123

Hired by the Employer

£30 GBP trong 30 ngày
(505 Đánh Giá)
7.3