Đã Trao

Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel Job by premkumarl

I can type fast. and i have more time for work.

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: jun, work time project, project work time counter, work time calculations, project manager part time

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1676212

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹2000 cho công việc này

javed378

Hired by the Employer

₹2000 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0