Đã Hủy

Custom Project 04 Jun 2012 10:33:53

I need someone to edit my website and add an extra signup option, edit admin page, give more future for the news page. Also I need this person to create more advance member research options.

Kĩ năng: AJAX, HTML, Javascript, PHP, Quản lý website

Xem nhiều hơn: news advance, 9&10 news, jun, research custom project, member member research, signup project, setup project custom form vbnet, custom content query news, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, setup project custom user interface, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Las Vegas, United States

ID dự án: #1676250

1 freelancer đang chào giá trung bình $125 cho công việc này

dobariyahardik18

Hired by the Employer

$125 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0