Đã Hủy

Custom Project 04 Jun 2012 10:33:53

I need someone to edit my website and add an extra signup option, edit admin page, give more future for the news page. Also I need this person to create more advance member research options.

Kỹ năng: AJAX, HTML, Javascript, PHP, Quản lý website

Xem thêm: news advance, jun, research custom project, signup project, custom content query news, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Las Vegas, United States

Mã Dự Án: #1676250

1 freelancer đang chào giá trung bình $125 cho công việc này

dobariyahardik18

Hired by the Employer

$125 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0