Đang Thực Hiện

Chrome OS Job by apex2060

Can you write me a Google chrome extension that can listen to a playing you-tube video and pause the video when the video reaches 10 seconds?

Kỹ năng: Chrome OS

Xem thêm: jun, google chrome extension, write extension chrome, extension google chrome, custom extension, listen write, project chrome, custom chrome, project extension, pause seconds, deployment project custom message, google chrome project, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Rexburg, United States

Mã Dự Án: #1676275

Đã trao cho:

hemantonpc

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
4.0