Đang Thực Hiện

.NET, Excel, Màn hình Windows, XML Job by maintaindomain

-extend tool to the needed feature

-optimize Gui (move buttons) (substitute words with my translations)

-add "open xml after generating" option (optional)

-add "where to store xml" option (optional)

Kỹ năng: .NET, Excel, Màn hình Windows, XML

Xem thêm: jun, xml quot, open extend, project gui, translations needed, custom tool, custom gui, extend project, custom xml, open shirt store, open source store flash, tool custom, deployment project custom message, gui project, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Augsburg, Germany

Mã Dự Án: #1676295

Đã trao cho:

volkanalb

Hired by the Employer

$41 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.1