Đã Trao

3D Animation, 3D Modelling, Tạo hình 3D Job by Nomanveen89

hi m Noman

i want to make 3D model and animation like road maps,character,vehicles, environment in any of tool like maya, studio max . in .FBX extension for my game which i want to built in XNA game studio do contact me plx its urgent. my no is 03422329789

Kĩ năng: 3D Animation, 3D Modelling, Tạo hình 3D

Xem nhiều hơn: xna 3d model, tool 3d model, road 3d model, m noman, fbx 3d model, custom 3d animation, character animation 3d model, character 3d max, animation custom, 43 3d model, 3d model studio, 3d model road, 3d model maya fbx, 3d model fbx, 3d model animation fbx, 3d max 2012 model, studio max, maya character animation, maya 3d character, jun, game studio, fbx, max fbx, custom extension, studio project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Karachi, Pakistan

ID dự án: #1676448

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

david124

Hired by the Employer

$40 USD trong 15 ngày
(33 Nhận xét)
5.6