Đã Trao

3D Animation, 3D Modelling, Tạo hình 3D Job by Nomanveen89

hi m Noman

i want to make 3D model and animation like road maps,character,vehicles, environment in any of tool like maya, studio max . in .FBX extension for my game which i want to built in XNA game studio do contact me plx its urgent. my no is 03422329789

Kỹ năng: 3D Animation, 3D Modelling, Tạo hình 3D

Xem thêm: xna model, tool model, road model, m noman, fbx model, animation custom, model studio, model road, model maya fbx, model fbx, model animation fbx, max 2012 model, maya character animation, maya character, jun, fbx, max fbx, custom extension, studio project, custom animation, character environment, max extension, fbx animation, xna project, character fbx

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Karachi, Pakistan

Mã Dự Án: #1676448

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

david124

Hired by the Employer

$40 USD trong 15 ngày
(33 Đánh Giá)
5.6