Đã Hủy

Custom Project Jun 4 2012 22:54:20

Please rewrite and edit my resume in order to look for a job in Canada

Kỹ năng: Biên tập, Resumes, Viết kĩ thuật

Xem thêm: resume edit, jun, edit resume, resume project, resume rewrite, canada project, job work order management, print job work order, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Edmonton, Canada

Mã Dự Án: #1677166

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Genise56

Hired by the Employer

$30 CAD trong 2 ngày
(5 Đánh Giá)
3.4