Đã Trao

Quảng cáo trên Facebook Job by onestep4ward

can you add 1000 facebook fans to [url removed, login to view] for $30?

i need them to be native english speakers and permanent!

johnny

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: jun, facebook add 1000, onestep4ward, add 1000 fans, add 1000 facebook, facebook speakers, questions native english speakers, native speakers project, native english speakers needed, native english speakers wanted

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Bangkok, Thailand

Mã Dự Án: #1677380

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

lancerboy1206

Hired by the Employer

$30 USD trong 10 ngày
(2612 Đánh Giá)
9.0