Đã Trao

Android, Định vị, J2ME, Mobile App Development Job by app4mobe

une application android qui permet d'afficher "Hello World !" sur l'ecranune application android qui permet d'afficher "Hello World !" sur l'ecranune application android qui permet d'afficher "Hello World !" sur l'ecranune application android qui permet d'afficher "Hello World !" sur l'ecranune application android qui permet d'afficher "Hello World !" sur l'ecran

Kỹ năng: Android, Định vị, J2ME, Mobile App Development

Xem thêm: android hello world, qui, jun, hello world, custom android, une application android, application android project, app4mobe, android custom, application sur, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Tunisia

Mã Dự Án: #1677866

1 freelancer đang chào giá trung bình $42 cho công việc này

app4mobf

Hired by the Employer

$42 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0