Đã Trao

Custom Project Jun 5 2012 10:24:57

hi there, this is indoormedia , we have been communicating about the rss feed

let me know if you are still interested

thanks

Kỹ năng: XML

Xem thêm: jun, custom rss feed, feed project, custom rss, setup project custom form vbnet, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, setup project custom user interface, rss project, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) toronto, Canada

Mã Dự Án: #1678081

1 freelancer đang chào giá trung bình $75 cho công việc này

Igo150

Hired by the Employer

$75 CAD trong 4 ngày
(30 Đánh Giá)
5.4