Đã Trao

Custom Project Jun 5 2012 10:24:57

hi there, this is indoormedia , we have been communicating about the rss feed

let me know if you are still interested

thanks

Kỹ năng: XML

Xem thêm: jun, custom rss feed, feed project, custom rss, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, rss project, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) toronto, Canada

Mã Dự Án: #1678081

1 freelancer đang chào giá trung bình $75 cho công việc này

Igo150

Hired by the Employer

$75 CAD trong 4 ngày
(30 Đánh Giá)
5.4