Đã Hủy

Custom Project Jun 5 2012 15:34:03

I need help with my assignment, I don't have a lot of money as I am still in school, but I saw where you work with real estate and coupled with your other skills, I think you could help me. Please say you CAN AND I WILL SEND THE DETAILS.

Kĩ năng: Phân tích kinh doanh, Nghiên cứu thị trường, Quản lý bất động sản, Nghiên cứu

Xem nhiều hơn: jun, money assignment, custom real estate, assignment school, assignment money, assignment estate, project assignment money, can assignment money, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, someone can final project powerpoint please, deployment project custom message, setup project custom user interface, project assignment help, school assignment, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Kingston, Jamaica

ID dự án: #1678665

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

dmjuma

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(378 Nhận xét)
7.8