Đã Hủy

Custom Project Jun 5 2012 15:34:03

I need help with my assignment, I don't have a lot of money as I am still in school, but I saw where you work with real estate and coupled with your other skills, I think you could help me. Please say you CAN AND I WILL SEND THE DETAILS.

Kỹ năng: Phân tích kinh doanh, Nghiên cứu thị trường, Quản lý bất động sản, Nghiên cứu

Xem thêm: jun, custom real estate, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Kingston, Jamaica

Mã Dự Án: #1678665

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

dmjuma

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(378 Đánh Giá)
7.8