Đang Thực Hiện

Article Writing Job by johngibb123

HI,

Please write 11 - 400 word articlles.. (price: $[url removed, login to view] words -- FIXED)

we wil have a long term relationship, if everything goes well buddy!

Kĩ năng: Article Writing

Xem nhiều hơn: fixed price project, johngibb123, long term relationship escort, escorts long term relationship, project term relationship importance, project term relationship, deployment project custom license number, dotproject project custom sort, advertise term relationship, build term relationship client

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Palms, India

ID dự án: #1679535

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

ethelumeh2011

Hired by the Employer

$50 USD trong 15 ngày
(89 Nhận xét)
5.3