Đã Trao

Custom Project 06 Jun 2012 10:05:33

hi i need CS-Cart XML Feed addon/module fof cscart3, i saw that you made it for customer from britain some time ago. i would like buy it. i dont have big budget but i think that i need it. what is price?

waiting for reply

daniel filip

Kỹ năng: CS-Cart

Xem thêm: daniel price, filip, big budget, feed project, xml addon cart, cart xml feed module, cart addon xml, cart xml module, cart xml addon, cart feed module, xml feed price, cs project, britain, cart xml feed, custom xml, cart addon, setup project custom form, setup project custom, time xml feed, xml feed cart, project price module, deployment project custom message, big budget project, custom xml feed, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Poland

Mã Dự Án: #1679697

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

sanjay2004

Hired by the Employer

$100 USD trong 14 ngày
(89 Đánh Giá)
7.8