Đang Thực Hiện

PSD to HTML, WordPress Job by JDDSolutionsUK

PSD to Wordpress as discussed.

Kỹ năng: PSD to HTML, WordPress

Xem thêm: jddsolutionsuk, integrate custom template wordpress, advanced custom fields wordpress, themes wordpress psd, dotproject project custom sort, custom page wordpress, template wordpress psd

Về Bên Thuê:
( 32 nhận xét ) Birmingham, United Kingdom

Mã Dự Án: #1680124

Đã trao cho:

flashdeveloperau

Hired by the Employer

$120 USD trong 2 ngày
(36 Đánh Giá)
5.4