Đang Thực Hiện

PHP Job by christricom

add a contact module to website, add testemonials, add more content and jazz site up, need it done in one day

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: testemonials, jazz, custom module website, need custom cms site, create custom cms site, custom yougotowned site, dotproject project custom sort, already site need editing, custom affiliate site

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) san dimas, United States

Mã Dự Án: #1680510

Đã trao cho:

Komaljoshi12

Hired by the Employer

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0