Đã Trao

eBay Job by Kashif417

if you have verified paypal and ebay, I invive you to work with me with 20 % comission.

thank you

Kỹ năng: eBay

Xem thêm: comission, kashif417, paypal project ebay, ebay custom, joomla custom work, project based work, dotproject project custom sort, simply hired custom work, project based work websites, php custom work

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) peshawar, Pakistan

Mã Dự Án: #1680729

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

stas2211

Hired by the Employer

$500 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0