Đã Trao

eBay Job by Kashif417

if you have verified paypal and ebay, I invive you to work with me with 20 % comission.

thank you

Kỹ năng: eBay

Xem thêm: comission, kashif417, paypal project ebay, ebay custom, project actual work migration problems, joomla custom work, project based work, deployment project custom license number, dotproject project custom sort, simply hired custom work, project based work websites, php custom work, flash custom work hourly rate, interspire shopping cart custom work

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) peshawar, Pakistan

Mã Dự Án: #1680729

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

stas2211

Hired by the Employer

$500 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0