Đã Trao

Custom Project Jun 6 2012 16:50:42

Hello, I wonder if you've already done some work for the software ClientExec? If so have any examples? I would like a software, I already have a version that most of them with ioncube.

Thank you.

Kỹ năng: Adobe Flash, AJAX, CMS, CSS, PHP

Xem thêm: dimdim custom branding examples, deployment project custom message, project timeline chart examples, clientexec, custom blogger examples, ioncube software, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Brazil

Mã Dự Án: #1680871

1 freelancer đang chào giá trung bình $800 cho công việc này

sanjay2004

Hired by the Employer

$800 USD trong 20 ngày
(751 Đánh Giá)
9.7