Đã hoàn thành

WordPress Job by presourcea

Tasks:

1- Setup All Page Menus, Sub-menus according to old site.

2 - Fix Content Display Problems on all pages. CSS Margins, Remove bad formatting, html.

3 - Add Contact form to page "Contact Us"

Site credentials are the same.

Kỹ năng: WordPress

Xem thêm: remove bad, project setup fix, add custom html, fix project setup, custom contact form, formatting fix, fix formatting, css html tasks, custom contact form html, setup custom, simple cms css html existing site, css custom form, fix css formatting, contact form setup, setup project setup project, pages html menus css, css form custom, add setup project, setup project custom form, setup project custom, project css html board, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, custom setup project, deployment project custom message

Về Bên Thuê:
( 98 nhận xét ) palm harbor, United States

Mã Dự Án: #1680941

Đã trao cho:

royprosenjit1015

Hired by the Employer

$50 USD trong 1 ngày
(530 Đánh Giá)
7.8